DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 28, s celkovou veľkosťou 3,1 MB z toho:


Záväzné nariadenia (28)

   VZN č. 01 /2021 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.  ( » 74,5 kB   ≡ 9. decembra 2021 o 16:34   ⇓ 9x )
   VZN č. 03/2020 o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp na území Obce Buková  ( » 67,5 kB   ≡ 2. apríla 2020 o 18:30   ⇓ 154x )
   VZN č. 02/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  ( » 73,0 kB   ≡ 2. apríla 2020 o 18:29   ⇓ 49x )
   VZN č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková  ( » 48,8 kB   ≡ 2. apríla 2020 o 18:29   ⇓ 160x )
   Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková  ( » 19,8 kB   ≡ 12. novembra 2019 o 18:15   ⇓ 79x )
Zmena sadzobníka poplatkov
   VZN č. 01/2019 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková na zaklade schválenia Zmien Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková  ( » 1,1 MB   ≡ 2. apríla 2018 o 18:17   ⇓ 95x )
   VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Buková  ( » 194,5 kB   ≡ 2. apríla 2016 o 18:13   ⇓ 48x )
   VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 148,0 kB   ≡ 2. apríla 2015 o 18:13   ⇓ 123x )
   VZN č. 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov  ( » 68,5 kB   ≡ 2. apríla 2012 o 18:12   ⇓ 128x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková  ( » 50,5 kB   ≡ 2. apríla 2010 o 18:09   ⇓ 66x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-príloha  ( » 244,5 kB   ≡ 2. apríla 2010 o 18:07   ⇓ 120x )
Príloha č. 1 k VZN č. 03/2010 - Zásady a regulatívy územného rozvoja
   VZN č. 05/2009 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Buková  ( » 123,5 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:08   ⇓ 161x )
   VZN č. 04/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu  ( » 64,0 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:05   ⇓ 93x )
   VZN č. 03/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v obci Buková  ( » 58,0 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:05   ⇓ 44x )
   VZN č. 02/2009 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Buková  ( » 59,0 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:04   ⇓ 33x )
   VZN č. 04/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku  ( » 77,5 kB   ≡ 2. apríla 2008 o 18:03   ⇓ 79x )
   VZN č. 03/2008 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 2. apríla 2008 o 18:02   ⇓ 32x )
   VZN č. 02/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 2. apríla 2008 o 18:00   ⇓ 109x )
   VZN č. 02/2007 o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou  ( » 71,5 kB   ≡ 2. apríla 2007 o 18:00   ⇓ 58x )
   VZN č. 02/2006 o používaní miestnych komunikácií na území obce  ( » 66,0 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:59   ⇓ 46x )
   VZN č. 01/2006 o poskytovaní finančných príspevkov Obcou Buková na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  ( » 58,0 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:58   ⇓ 40x )
   VZN č. 07/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Trstíne, ktorej zriaďovateľom je Obec Buková  ( » 34,0 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:57   ⇓ 36x )
   VZN č. 04/2004 o spôsobe číslovanie budov súpisnými číslami na území obce Buková  ( » 31,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:56   ⇓ 46x )
   VZN č. 02/2003 o odpadoch  ( » 67,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:53   ⇓ 41x )
   VZN č. 02/2001 o slobodnom prístupe k informáciám  ( » 49,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:52   ⇓ 66x )
   VZN č. 02/2000 o postupe pri prevode bytov v majetku obce Buková  ( » 27,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:51   ⇓ 49x )
   VZN č. 06/1998 Trhový poriadok obce Buková  ( » 49,5 kB   ≡ 31. marca 2006 o 17:49   ⇓ 44x )
   VZN č. 03/1998 Požiarny poriadok obce Buková  ( » 64,0 kB   ≡ 31. marca 2006 o 17:47   ⇓ 124x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 0 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content