Miesto zastavovania náhradnej autobusovej dopravy železničnej zastávky Buková

Informácia v prílohe