V obci Buková sa nachádza Materská škola s jednotriednym vyučovaním pre deti. Riaditeľkou Materskej školy je Anna Smoleková. Zriaďovateľom je Obec Buková. Počet učiteľov v MŠ – 2 (Gabriela Javorková, Anna Smoleková), počet detí v MŠ – 17. Deťom v MŠ varí Pavlína Švecová, vedúca školskej jedálne je Katarína Andelková a o čistotu priestorov sa stará Ingrid Palkovičová. Údržbu a prevádzku areálu zabezpečuje Obecný úrad, ktorý je schopný zabezpečiť aj stravu v pracovné dni a počas prevádzky stravovne pre dôchodcov. V prípade potreby môžete kontaktovať školu na čísle +421335578137.
 
V novej budove školy sa učí od roku 1972. Materská škola organizuje Mikulášsky večierok, Vianočné posedenia a karneval. Budova školy prešla v roku 2012 a 2013 kompletnou rekonštrukciou priestorov jedálne, sociálnych zariadení a výmenou okien.

História školy

V Bukovej vznikla škola dosť oneskorene. Cirkevná vizitácia z roku 1788 spomína síce organistu a učiteľa Jozefa Forstnera, ale poznamenáva, že v obci škola nie je. Až začiatkom 19. storočia bola založená v Bukovej škola, postavená spoločne nákladom obce, krajiny a cirkvi. Školská budova mala 1 učebňu a byt organistu – učiteľa, ktorý pozostával z 2 izieb, 1 kuchyne, 1 komory a stajne. Stavba bola zo surovej tehly, pokrytá šindľom. Budova bola v 30. rokoch čiastočne prestavaná a rozšírená o 1 učebňu. Ku škole patrila orná pôda v hodnote 200 fl. a 9 jutár lesa, ktoré daroval círeský zemepán Pavol Zichy.

Ako prví učitelia sa spomínajú Jozef Forstner asi od r. 1789 do r. 1813, ďalej Štefan Batarovský pôsobiaci od roku 1813. Po ňom N. Machovič a Pavol Žiška starší a Pavol Ziskami, v rokoch 1875-1880. Nasleduje Jozef Ľupták od r. 1880, ktorý okrem učiteľského diplomu z Modry mal aj poštmajsterský diplom.
Z písomností sa dozvedáme, že v školskom roku 1918/1919 navštevovalo školu 96 žiakov, v školskom roku 1932/1933 178 žiakov s 2 učiteľmi.
Starší občania našej obce (ročníky narodenia 1935, 1936) navštevovali druhý stupeň základnej školy, tzv. mešťanku v Prievaloch, kde chodievali pešo cez Babu. Do Prieval (vtedajší Šandorf) chodili do školy deti z troch okresov – z Plaveckého Petra (okr. Malacky), Bukovej (Biksárd) – okr. Trnava a z Prieval (Šandorf) – okr. Senica. Po 2. svetovej vojne chodili žiaci do mešťanky v Smoleniciach a už cez 50 rokov, odkedy bola postavená nová škola v Trstíne, navštevujú druhý stupeň základnej školy školopovinné deti ZŠ v Trstíne.
Zo starších učiteľov, ktorí učili našich rodičov a prarodičov, chceme ešte spomenúť Jozefa Fabiána a jeho manželku, manželov Balušíkových, Jozefa Suchána z Trstína, Annu Černú, Školastiku Škrabákovú.
Mnohí z nás si už pamätajú na to, ako ich na miestnej základnej škole učili Rozália Kiripolská, Jozef Fíba (dlhoročný riaditeľ ZŠ), Mária Velbová, Helena Hlávková, Viola Mackovičová, Magdaléna Kemková, Anna Hercegová,Ivona Kiripolská.

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 1 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content