Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobým strategickým dokumentom, spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je živý materiál – otvorený dokument – mal by sa pravidelne dopĺňať a aktualizovať podľa vopred stanovených pravidiel a reagovať tak na nové požiadavky a potreby občanov, záujmových skupín a potenciálnych investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. PHSR samozrejme musí rešpektovať všetky zákony, podľa ktorých postupuje samospráva a musí byť v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce (ak takúto dokumentáciu má). Zároveň ako dokument regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni, musí korešpondovať aj s programovými dokumentmi regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková je spracovaný na programovacie obdobie 2015 – 2020. Nahrádza Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková na obdobie 2007 – 2013 (viď dokument nižšie) a integruje sektorové strategické dokumenty obce Buková

Štruktúra dokumentu

ÚVOD
A. ANALYTICKÁ ČASŤ
A.I. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
A.I.1. Základná charakteristika obce
A.I.2. Prírodný a krajinný potenciál
A.I.3. Demografický potenciál
A.I.4. Trh práce
A.I.5. Ekonomický potenciál
A.I.6. Infraštruktúra a občianska vybavenosť
A.I.7. Domový a bytový fond
A.I.8. Kvalita životného prostredia
A.I.9. Kultúrna, športová a spolková činnosť
A.I.10. Analýza výsledkov hospodárenia miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj obce
A.I.11. Analýza realizovaných opatrení

A.II. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
A.III. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
B. STRATEGICKÁ ČASŤ
C. PROGRAMOVÁ ČASŤ
D. REALIZAČNÁ ČASŤ
E. FINANČNÁ ČASŤ
E.I. INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHSR
E.II. FINANČNÁ ČASŤ
ZÁVER
PRÍLOHY

Priložené dokumenty

  • PHSR-Bukova-2007.doc | Typ súboru: doc , veľkosť: 1819kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 1441kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha1-zoznam-clenov-riadiaceho-timu.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 18kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha2-zoznam-informacnych-zdrojov.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 19kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha3-zoznam-skratiek.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 16kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha4-akcny-plan.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 53kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha5-programova-struktura.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 22kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha6-monitorovacia-sprava.docx | Typ súboru: docx , veľkosť: 22kB   [download]
  • PHSR-Bukova-2015-2020-priloha7-financny-ramec.xlsx | Typ súboru: xlsx , veľkosť: 48kB   [download]

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 0 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content