Základné informácie

Ochrana osobných údajov (GDPR) Základné informácie Pristupujeme k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) […]

Read More

Úrad na ochranu os. údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Adresa:Hraničná 12820 07, Bratislava 27Slovenská republikaIČO: 36 064 220 Podateľňa:pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00piatok: 8:00 – 14:00 Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11Sekretariát úradu […]

Read More

Spracovateľské činnosti

Ochrana osobných údajov (GDPR) Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané […]

Read More

Práva dotknutej osoby

Ochrana osobných údajov (GDPR) Práva dotknutej osoby Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných […]

Read More

Zabezp. priebehu volieb

Ochrana osobných údajov (GDPR) Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana os. údajov voličov Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 180/2014 Z. z.“). Tento zákon ukladá tiež obciam celý rad povinností, k splneniu ktorých […]

Read More

Žiadosti a prihlášky

Ochrana osobných údajov (GDPR) Žiadosti a prihlášky V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate niektorú so žiadostí (napr. žiadosť na vyrubenie dane, na stavebné povolenie, výrub drevín a pod.), prihlášok (napr. do záujmových krúžkov, na rôzne aktivity, ktoré organizujú prevádzkovatelia, na obedy v školskej jedálni a pod.), prípadne vypĺňate iné tlačivá bude Prevádzkovateľ spracúvať Vaše údaje […]

Read More

Zmluvné vzťahy

Ochrana osobných údajov (GDPR) Zmluvné a predzmluvné vzťahy V prípade, že sa chystáte s Prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný vzťah (napríklad zmluvu o nájme, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a pod.), prípadne vediete rokovania, ktoré majú vyústiť do uzatvorenia zmluvného vzťahu, bude Prevádzkovateľ spracúvať Vaše údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o […]

Read More

Kamerový systém

Ochrana osobných údajov (GDPR) Kamerový informačný systém INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému – monitorovaním dochádza […]

Read More

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 1 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.236.212.116
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content