Ochrana osobných údajov (GDPR)

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana os. údajov voličov

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 180/2014 Z. z.“). Tento zákon ukladá tiež obciam celý rad povinností, k splneniu ktorých je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia zaobchádzala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

účel spracúvania: zabezpečenie priebehu volieb

právny základ: zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Práva dotknutej osoby – voliča, člena volebnej komisie, kandidáta

 • prenos do tretej krajiny: nie
 • automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: nie
 • oprávnené záujmy: nie
 • právo na prístup k osobným údajom:  áno
 • právo na opravu osobných údajov: áno
 • právo na vymazanie osobných údajov: nie
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: áno
 • právo na prenosnosť osobných údajov: nie
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov: nie
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.: áno
 • doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: 5 rokov
 • príjemcovia osobných údajov: Okresný úrad, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Volebné orgány

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 1 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content