RIADIACE ORGÁNY SAMOSPRÁVY

Samosprávu obce Buková vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce. Obec vykonáva samosprávne funkcie určené v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Orgánmi obce sú:
obecné zastupiteľstvo,
starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ako aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

STAROSTA OBCE BUKOVÁ

Herceg-starosta

Meno a priezvisko: Miloš Herceg
Kontakt: +421 918 476553
Narodený 13.07.1977, rodák z Bukovej, slobodný, bytom Buková č. 250

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

Predchádzajúci starostovia

Volebné obdobie 1990-1994 – Ivan Krajčír
Volebné obdobie 1994-1998 – Jozef Serina
Volebné obdobie 1998-2002 – Jozef Serina
Volebné obdobie 2002-2006 – Jozef Serina
Volebné obdobie 2006-2010 – Mgr. Anna Vitteková

Volebné obdobie 2010-2014 – Miloš Herceg
Volebné obdobie 2014-2018 – Miloš Herceg
Volebné obdobie 2018-2022 – Miloš Herceg

POSLANCI ZASTUPITEĽSTVA PRE ROKY 2018-2022

Ľuboš Herceg

zástupca starostu obce

Robert Ondruš

poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Marek Vittek

poslanec obecného zastupiteľstva

Štefan Andelek

poslanec obecného zastupiteľstva

Matúš Polák

poslanec obecného zastupiteľstva

Miloš Detko

poslanec obecného zastupiteľstva

Peter Švec

poslanec obecného zastupiteľstva

Volebné obdobie 2014-2018
Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci OZ: Štefan Andelek, Miloš Detko, Eva Filipovičová, Miroslav Herceg, Robert Ondruš, Peter Švec

Volebné obdobie 2010-2014
Zástupca starostu: Luboš Herceg
Poslanci: Mgr. Oľga Botteková, Miloš Detko, Miroslav Herceg, Štefan Andelek, Milan Študenc, Ján Molnár

Volebné obdobie 2006-2010
Zástupca starostky: Ľuboš Herceg
Poslanci: Mgr. Oľga Botteková, Miloš Detko, Mgr. Ivona Kiripolská, Ján Molnár, Miroslav Vittek (náhradník za Katarínu Hačovú), Milan Študenc

Volebné obdobie 2002-2006
Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Štefan Andelek, Oľga Botteková, Miloš Detko, Katarína Hačová, Libor Vittek, Zuzana Vitteková

Volebné obdobie 1998-2002
Zástupca starostu: Ján Ondruš
Poslanci: Štefan Andelek, František Breck, Oľga Botteková, Ing. Iveta Černušková, Ľuboš Hačo, Katarína Hačová, Ing. Jozef Halenár, Ľuboš Herceg, Miroslav Herceg, Štefan Horváth, Vojtech Škrabák

Volebné obdobie 1994-1998
Zástupca starostu: Ján Ondruš
Poslanci: Ing. Jozef Adamec, Štefan Andelek, Ing. Iveta Černušková, Pavol Detko, Pavol Hačo, Ľuboš Herceg, Jozef Krajčír, Anna Molnárová, Anna Mušková, Jozef Pavlík, Vladimír Vittek

Volebné obdobie 1990-1994
Zástupca starostu: Jozef Serina
Poslanci: Ing. Jozef Adamec, Jozef Bielko, František Breck, Pavol Detko, Jozef Gažo, Pavol Hačo, Magdaléna Kemková, Milan Krajčír, Ján Ondruš, Jozef Pavlík, Vladimír Vittek

KONTROLNÉ ORGÁNY OBCE

Hlavný kontrolór: Ing. Mária Vadovičová
Dolná Krupá č. 625, SK-919 65 D. Krupá

Z archívu…
1990-1998 – Ľudmila Lipárová
1998-2005 – Zuzana Detková
2005-2007 – Viera Hlávková
2007 do dnes – Ing. Mária Vadovičová

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 0 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content