1

Nová facebooková stránka obce

Vážení obyvatelia, pripravili sme pre vás ďalšie možnosť informovanosti o dianí v obci na sociálnej sieti Facebook. Stránka, ktorú sme doteraz pre tieto účely využívali nebola naša a ako hosť sme mali mnohé obmedzenia čo v prípade informovania v modernom digitálnom svete nie je prípustné. Preto sme vytvorili vlastnú facebookovú stránku, ktorej správu máme v plnej réžii.

Tešíme sa na novú dimenziu interakcie s občanmi, obyvateľmi obce najmä mladších ročníkov, ale samozrejme aj ostatných, ktorí sociálne siete aktívne využívajú a budeme radi, ak si nastavíte sledovanie našej stránky a prípadne aj v komentároch zašlete podnetné nápady na vylepšenie vzájomnej komunikácie. Stránku nájdete na adrese:

https://www.facebook.com/obecbukova
Výzva ZSE

Výzva ZSE v prílohe
Podpora v migračnej kríze kód: 302091DBC4

Podpora v migračnej kríze
Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva Buková 27.septembra 2023

Pozvánka OZ september
MUDr. Stipanitzová PN

MUDr.Stipanitzová nebude ordinovať z dôvodu práce neschopnosti do odvolania.
Pracovná ponuka – Priemyselný park v Galante
Pracovná ponuka Chemolak a.s., Smolenice
Pracovná ponuka – Eustream Plavecký Peter

Spoločnosť Eustream Plavecký Peter príjme do zamestnania zamestnanca na vrátnicu.

Podmienkou je preukaz odbornej spôsobilosti a bezúhonnosť.

Bližšie informácie u p. Klemensovej na tel. č. 0914 333 342.
Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva Buková 21. júna 2023

Pozvánka v prílohe
Miesto zastavovania náhradnej autobusovej dopravy železničnej zastávky Buková

Informácia v prílohe