Obec Buková

Na týchto stránkach Vám chceme priblížiť históriu, tradície a súčasnosť obce Buková. Ponúkneme Vám aktuálne informácie zo života obce, samosprávy, kultúry, športu.“Naším spoločným cieľom je, aby sa tu každému páčilo a bolo dobre najmä tým, ktorým táto obec prirástla k srdcu.”

Miloš Herceg – starosta obce