Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Spolky a združenia

Pozemkové spoločenstvo Urbár Buková p.s.
V obci Buková je aktívne pozemkové spoločenstvo Urbár Buková p.s. schválené čiastkovým zhromaždením spoločenstva ku dňu 16.2.2014 a 18.2.2014 podľa zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov.

VÝBOR SPOLOČENSTVA
Predseda: RNDr. Martin Galgóci, Ph.D.
Podpredseda: Štefan Oravský
Tajomník-finančný hospodár: Ing. Iveta Černušková
Členovia: Anna Ondrušová, Tibor Škrabák

DOZORNÁ RADA SPOLOČENSTVA
RSDr. Štefan Škrabák, Marián Oravský a Mgr. Mário Filipovič

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 11,1 MB.


Urbár Buková (16)

Uznesenie č. 1/2022 z riadneho zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva
(1,7 MB - 06.03.2023 - 108x)
Pozvánka na čiastkovú schôdzu Urbára
(1,8 MB - 15.10.2022 - 156x)
Splnomocnenie na zastupovanie
(1,0 MB - 14.10.2022 - 57x)
Vyhlásenie
(444,3 KB - 14.10.2022 - 41x)
Zmluva o pozemkovom spoločenstve Urbár Buková
(211,0 KB - 19.01.2019 - 465x)
schválené riadnym 1. a 2. čiastkovým zhromaždením spoločenstva ku dňu 15.12.2018 a 18.01.2019
Stanovy pozemkového spoločnstva Urbár Buková
(220,0 KB - 14.04.2016 - 162x)
textová verzia
Stanovy pozemkového spoločnstva Urbár Buková
(1,8 MB - 14.04.2016 - 125x)
overený dokument
Splnomocnenie na zastupovanie
(24,9 KB - 14.04.2016 - 200x)
Registrácia pozemkového spoločenstva Urbár Buková
(79,4 KB - 14.04.2016 - 155x)
Potvrdenie o pridelení IČO Urbár Buková
(75,0 KB - 14.04.2016 - 117x)
Notárska zápisnica Urbár Buková
(1,7 MB - 14.04.2016 - 277x)
Nájomná zmluva Urbár Buková
(340,0 KB - 14.04.2016 - 615x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 24.04.2014
(224,0 KB - 25.04.2014 - 153x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 01.04.2014
(133,0 KB - 02.04.2014 - 110x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.02.2014
(215,7 KB - 18.02.2014 - 102x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 07.09.2013
(1,2 MB - 08.09.2013 - 95x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

Združenie vlastníkov a priateľov Urbáru o.z
PREDSEDNÍCTVO ZDUŽENIA
Ing. Henrich Černuško, Štefan Oravský
DOZORNÁ RADA ZDRUŽENIA
Jozef Ondruš, Anna Ondrušová, Mikuláš Hercek

Klub dôchodcov
Dňa 28. septembra 2009 bol v spolupráci a za účinnej pomoci Obecného úradu Buková v Bukovej zriadený Klub dôchodcov Buková. Na prvom zasadnutí bolo prijatých 35 členov a zvolený výbor Klubu dôchodcov a revízna komisia.

Predseda: Štefan Horváth
Podpredseda: Viera Farkašová
Pokladník: Anna Molnárová
Revízna komisia: Anna Detková, Margita Hercegová, Rozália Kiripolská a Emília Hačová.

Ku dňu 8. februára 2010 vzrástol počet členov klubu na 44. Dôchodcovia prijali aj hymnu Klubu dôchodcov Buková.

Slovenský zväz záhradkárov
Počas svojho pôsobenia každoročne na Vincenta (sv. Vincent – patrón lesných robotníkov) – okolo 21. januára organizoval záhradkársku zábavu, ktorá mala veľmi vysokú úroveň. Zábava prebiehala vždy v pekne vyzdobenej sále (stromčeky, ovocie) a radi na ňu chodili nielen Bukovčania, ale aj návštevníci z okolitých obcí. Túto organizácia pravidelne organizovala v jesennom období i výstavky ovocia a zeleniny.

Jazdecký klub Buková
Malá rodinná farma existuje od roku 2010 na kopaniciach v Bukovej. Farma organizuje jazdecké tábory pre deti. Deti strávia čas v prírode v spoločnosti zvieratiek, naučia sa základy jazdenia na koni, vyskúšajú si kŕmenie a ošetrovanie koní, oviec, kôz a ostatných obyvateľov našej farmy.

Dobrovoľný hasičský zbor
V súčasnosti je stále činný požiarny zbor Buková. Dobrovoľní hasiči sú organizovaní v DHZ Buková. DHZ Buková má 28 členov. Počas roka sa zúčastňujú viacerých súťaží a stráženia „Božieho hrobu“ v miestnom kostole počas Veľkej noci. Organizujú i tanečné zábavy.

COOP Jednota Buková
Členská základňa Jednoty Buková mala ku dňu transformácie v roku 1992 43 členov. V roku 1993 mala 40 členov. Vo volebnom období r. 1991-1996 zastupoval členskú základňu 3-členný dozorný výbor v zložení: Irena Serinová – predseda a členovia Anna Detková, František Nádaský. Do roku 1992 Jednota prevádzkovala na Bukovej 4 prevádzkové jednotky v 2 budovách. V roku 1992 bola odovzdaná do prenájmu staršia budova, v ktorej bola prevádzka mliekárne a mäsa a mäsových výrobkov. V roku 1993 bola daná do prenájmu budova s potravinami a pohostinstvom. Pohostinstvo je naďalej v prenájme Tibora Škrabáka, ale predajňu potravín prevzala terajšia COOP Jednota do svojho užívania.
Pre volebné obdobie 1996-2001 bola za predsedu dozornej rady zvolená Anna Závišová, č. 6 a pre volebné obdobie 2001 – 2006 bola za predsedu dozornej rady zvolená Ing. Darina Ondrušová.

image_pdfimage_print