Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.03.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUK-20/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka – rastúceho na pozemku registra “C” parc. č. 4719/2 v k. ú […]

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.02.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BUK-17/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy – rastúcej na pozemku registra “C” parc. č. 1824/4 v k. ú […]

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 0 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.236.110.106
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content