Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Starosta obce

Miloš Herceg

Miloš Herceg
Narodený: 13. júla 1977, Buková
Rodinný stav: slobodný
Výkon povolania: od roku 2010
Telefón: +421 918 476553
E-mail: starosta@bukova.sk
URL: milosherceg.sk

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

PREDCHODCOVIA V JEDNOTLIVÝCH OBDOBIACH

image_pdfimage_print