Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobým strategickým dokumentom, spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je živý materiál – otvorený dokument – mal by sa pravidelne dopĺňať a aktualizovať podľa vopred stanovených pravidiel a reagovať tak na nové požiadavky a potreby občanov, záujmových skupín a potenciálnych investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce. PHSR samozrejme musí rešpektovať všetky zákony, podľa ktorých postupuje samospráva a musí byť v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce (ak takúto dokumentáciu má). Zároveň ako dokument regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni, musí korešpondovať aj s programovými dokumentmi regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková je spracovaný na programovacie obdobie 2015 – 2020. Nahrádza Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Buková na obdobie 2007 – 2013 (viď dokument nižšie) a integruje sektorové strategické dokumenty obce Buková.

Štruktúra dokumentu

ÚVOD
A. ANALYTICKÁ ČASŤ
A.I. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
A.I.1. Základná charakteristika obce
A.I.2. Prírodný a krajinný potenciál
A.I.3. Demografický potenciál
A.I.4. Trh práce
A.I.5. Ekonomický potenciál
A.I.6. Infraštruktúra a občianska vybavenosť
A.I.7. Domový a bytový fond
A.I.8. Kvalita životného prostredia
A.I.9. Kultúrna, športová a spolková činnosť
A.I.10. Analýza výsledkov hospodárenia miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj obce
A.I.11. Analýza realizovaných opatrení

A.II. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
A.III. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
B. STRATEGICKÁ ČASŤ
C. PROGRAMOVÁ ČASŤ
D. REALIZAČNÁ ČASŤ
E. FINANČNÁ ČASŤ
E.I. INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHSR
E.II. FINANČNÁ ČASŤ
ZÁVER
PRÍLOHY

Dokumentácia k programu HSR

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 3,4 MB.


Program HSR (9)

PHSR Buková 2015-2020 - priloha 1 - zoznam členov riadiaceho tímu
(17,5 KB - 15.10.2022 - 23x)
PHSR Buková 2015-2020 - priloha 2 - zoznam informačných zdrojov
(19,1 KB - 15.10.2022 - 40x)
PHSR Buková 2015-2020 - priloha 3 - zoznam skratiek
(15,7 KB - 15.10.2022 - 42x)
PHSR Buková 2015-2020 - priloha 4 - akčný plán
(53,1 KB - 15.10.2022 - 37x)
PHSR Buková 2015-2020 - priloha 5 - programová štruktúra
(22,2 KB - 15.10.2022 - 33x)
PHSR Buková 2015-2020 - priloha 6 - monitorovacia správa
(21,5 KB - 15.10.2022 - 35x)
PHSR Buková 2015-2020 - priloha 7 - finančný rámec
(48,0 KB - 15.10.2022 - 43x)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020
(1,4 MB - 14.10.2022 - 52x)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007
(1,8 MB - 13.10.2022 - 28x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print