Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Tradície v obci

Kultúrne tradície – dnes
V januári, okolo sviatku sv. Vincenta, býva Vincentská zábava. Od roku 2007 sa v obci zaviedla tradícia „Pochovávanie basy“ na konci fašiangového obdobia. V druhú májovú nedeľu obec organizuje v kultúrnom dome oslavu Dňa matiek. Deň detí oslavujeme každý rok aj v kultúrnom dome karnevalom. Každý rok sa v októbri v hodovú sobotu spoločne zabávame na Hodovej zábave. V novembri starosta spolu s poslancami a zamestnancami obecného úradu organizujú Katarínske posedenie s dôchodcami nad 60 rokov. V prvých minútach nového roka sa stretnú občania pri obecnom úrade so starostom pri Novoročnom prípitku.

Kultúra v Bukovej – počiatky
Kultúru minulosti charakterizovala najmä existencia divadelného súboru v našej obci. Divadlá sa nacvičovali dlhé roky. Pred 2. svetovou vojnou a krátko po nej túto činnosť zabezpečovala učiteľka miestnej školy Školastika Škrabáková. Po nej žezlo prebral Ján Švec starší, ktorý sa tejto činnosti venoval vyše dvadsať rokov. V tomto období robila Rozália Kiripolská šepkárku a potom po Jánovi Švecovi st. sa začala nacvičovaniu divadiel venovať ona. Za pôsobenia divadelného súboru bolo nacvičených veľa divadelných hier, ktoré divadelníci predviedli nielen na domácej pôde, ale aj v okolitých obciach. Z mnohých divadelných hier spomenieme aspoň niektoré: Vojnarka, Kubo, Ženský zákon, Slovenská sirota, Bačova žena, Nový život, Statky-zmätky, Kamenný chodníček, Podpaľačova dcéra, Pytliakova žena, Vrahyňa. Zo starších divadelníkov nemôžeme zabudnúť spomenúť týchto amatérskych hercov: Katarína Škrabáková, Eduard Radocha, Ján Kopúnek ml., Alžbeta Ondrušová, Albína Velická, Ludvik Polák, Ľudovít Škrabák, Katarína Hercegová, Anastázia Mikovínyiová… potom postupne pribúdali mladší – Anastázia Šteruská, Emil Kiripolský, Jozef Benek, Ján Benek, Vít Herceg, Ján Švec ml., Oliver Vittek, Milan Herceg, Zdenka Vitteková, Margita Hercegová, Mária Krátka, Anna Mušková, Emília Hačová, Magdaléna Kemková, Oľga Botteková č. 175, Paulína Kiripolská č. 206…
Pani učiteľka Rozália Kiripolská po ukončení pôsobenia divadelného súboru dospelých začala s nacvičovaním divadielok s deťmi základnej školy, ktoré mali tiež svoje úspechy. Bolo to v rokoch 1973-1975.
História spolkov a združení v Bukovej

Ak hovoríme o počiatku vzniku spolkov v obci hovoríme o spolkoch, ktoré vznikli pri farnosti. Medzi najstaršími katolíckymi spolkami a združeniami bolo v bukovskej farnosti Bratstvo sv. Františka „Confraternitatis S. Francisci”, jestvujúce od r. 1789. Neskôr, hlavne v druhej polovici 19. storočia, tu vznikli aj iné spolky a združenia a členstvo v Spolku sv. Vojtecha. Od rokov 1905 bol v obci Spolok sv. Ruženca, Detinstva Ježišovho, Božského Srdca Ježišovho, Tretí rád sv. Františka a Škapuliarsky spolok. V 40. rokoch však bolo v obci viac členiek Katolíckej jednoty žien. V roku 1930 bolo vo farnosti 55 členov Spolku sv. Vojtecha. Neskôr vzniklo Sdruženie kat. mládeže i Omladina.

V minulosti fungovali v obci viaceré spolky a združenia, napr. Československý červený kríž, Zväz žien, Slovenský zväz záhradkárov. Tieto združenia organizovali viaceré akcie, napríklad:

  • bezplatné darovanie krvi (ČsČK)
  • posedenie so staršími občanmi (ČsČK)
  • organizovanie rôznych kurzov, napr. šitie, varenie, pečenie, výroba vianočných ikebán (Zväz žien)

Zväz žien dokonca organizoval i výstavky ručných prác.

image_pdfimage_print