Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pre návštevníkov

Obec Buková sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a je známou rekreačnou oblasťou, vďaka spomínanej vodnej nádrži Hrudky (rybolov a individuálna rekreácia) a vďaka peknej okolitej prírode. Buková leží v 321 m n. m., v Trnavskom okrese (severozápadne od Trnavy). Obec, pôvodne radová, je rozložená pozdĺž cesty Trnava – Trstín – Plavecký Sv. Peter. Rozloha katastra obce činí 2430 ha a to orná pôda, pasienky, lesy a najnovšie aj plocha väčšej vodnej nádrže. Pôda s pomerne vysokým obsahom vápna, inde tmavá až žltá a ílovitá. Zástavba obce Buková je na dne rázovitej Bukovskej panvy, ktorá sa na východe zužuje v hlboký úval zovretý vápencovými kopcami: Bielou Horou a Svätám Duchom. V obci je päť chatových oblastí – Závršie, Hrnčeková dolina, Pri Maruši, Biela Hora a Hrudky. Posledná chatová oblasť Hrudky sa nachádza pri vodnej nádrži, ktorá bola umelo vytvorená v roku 1965.
K obci patria viaceré samoty a osady ako: Biela Hora, Majer, Holbičkove Mlyny, Chmelíkov mlyn, Horné Kopanice, Dolné Kopanice, Kopanice, Mlyny, Vápenka, Pláňavka, Pažite. Najnovšie sa rozšírila plocha rekreačných chát, rozkladajúcich sa ponad vodnú nádrž aj inde. V katastri obce je aj spomínaná zrúcanina hradu Ostrý Kameň (tiež Biksardský hrad, Ostríž). Buková na severe a západe hraničí s katastrami obcí Prievaly, Plavecký sv. Peter a Rozbehy (časť Cerová), na východe je obec Trstín a na juhu Smolenice. Severne od obce Buková ležia vrchy Hrubý Kamenec (405 m.n.m.) a Osečník (410), južne sú Záruby (761), Havranica (737) a Havrania skala (700) a pás zvaný Veterlín (725 m.n.m.). Spomínané územie je najrozsiahlejšie a najvyššie. Je to stredná časť Malých Karpát, t.j. pohorie od Lamačských kopcov po územie Trstín – Buková. Táto stredná časť malokarpatského horstva pozostáva zo žuly, ruly, kryštalickej bridlice a vápencových kopcov s mnohými obnaženými skalami. Juhozápadne od Bukovej sú „Plavecké” krasové jamy, juhovýchodne zas Smolenický kras a na sever vzdialenejší Dobrovodský kras. Podnebie je mierne teplé a mierne vlhké. Vodstvo oblasti smeruje na východ do potoka Trnávka, iné potoky a potôčiky na západ do Rudavy. Častý je aj výskyt dobre priepustných podzemných vôd.