Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 52,5 MB.


Obecné dokumenty (6)

Výročná správa obce Buková za rok 2021
(3,2 MB - 23.09.2022 - 28x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020
(809,4 KB - 27.09.2021 - 0x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020
Výročná správa obce Buková za rok 2020
(809,4 KB - 27.09.2021 - 190x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020
Výročná správa obce Buková za rok 2019
(492,4 KB - 05.10.2020 - 147x)
Správa o činnosti obce Buková za roky 2006-2010
(56,5 KB - 14.01.2011 - 87x)
Program odpadového hospodárstva obce Buková
(81,5 KB - 14.10.2002 - 173x)

Záväzné nariadenia (31)

VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(75,0 KB - 14.12.2022 - 73x)
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková
(154,5 KB - 14.12.2022 - 106x)
VZN č. 1/2022 o užívaní verejných priestranstiev a dodržiavaní verejného poriadku v obci Buková
(3,3 MB - 22.10.2022 - 66x)
VZN č. 01 /2021 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
(74,5 KB - 09.12.2021 - 44x)
VZN č. 03/2020 o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp na území Obce Buková
(67,5 KB - 02.04.2020 - 251x)
VZN č. 02/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(73,0 KB - 02.04.2020 - 100x)
VZN č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková
(48,8 KB - 02.04.2020 - 240x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková
(19,8 KB - 12.11.2019 - 141x)
Zmena sadzobníka poplatkov
VZN č. 01/2019 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková na zaklade schválenia Zmien Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková
(1,1 MB - 02.04.2018 - 176x)
VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Buková
(194,5 KB - 02.04.2016 - 79x)
VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková
(148,0 KB - 02.04.2015 - 217x)
VZN č. 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov
(68,5 KB - 02.04.2012 - 141x)
VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková
(50,5 KB - 02.04.2010 - 90x)
VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-príloha
(244,5 KB - 02.04.2010 - 160x)
Príloha č. 1 k VZN č. 03/2010 - Zásady a regulatívy územného rozvoja

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print