Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 55,7 MB.


Záväzné nariadenia (32)

VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-príloha
(244,5 KB - 02.04.2010 - 178x)
Príloha č. 1 k VZN č. 03/2010 - Zásady a regulatívy územného rozvoja
VZN č. 05/2009 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Buková
(123,5 KB - 02.04.2009 - 202x)
VZN č. 04/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu
(64,0 KB - 02.04.2009 - 142x)
VZN č. 03/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v obci Buková
(58,0 KB - 02.04.2009 - 79x)
VZN č. 02/2009 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Buková
(59,0 KB - 02.04.2009 - 70x)
VZN č. 04/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku
(77,5 KB - 02.04.2008 - 147x)
VZN č. 03/2008 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Obce Buková
(64,5 KB - 02.04.2008 - 87x)
VZN č. 02/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Buková
(64,5 KB - 02.04.2008 - 121x)
VZN č. 02/2007 o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
(71,5 KB - 02.04.2007 - 87x)
VZN č. 02/2006 o používaní miestnych komunikácií na území obce
(66,0 KB - 02.04.2006 - 125x)
VZN č. 01/2006 o poskytovaní finančných príspevkov Obcou Buková na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(58,0 KB - 02.04.2006 - 71x)
VZN č. 07/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Trstíne, ktorej zriaďovateľom je Obec Buková
(34,0 KB - 02.04.2006 - 59x)
VZN č. 04/2004 o spôsobe číslovanie budov súpisnými číslami na území obce Buková
(31,5 KB - 02.04.2006 - 68x)
VZN č. 02/2003 o odpadoch
(67,5 KB - 02.04.2006 - 64x)
VZN č. 02/2001 o slobodnom prístupe k informáciám
(49,5 KB - 02.04.2006 - 101x)
VZN č. 02/2000 o postupe pri prevode bytov v majetku obce Buková
(27,5 KB - 02.04.2006 - 98x)
VZN č. 06/1998 Trhový poriadok obce Buková
(49,5 KB - 31.03.2006 - 52x)
VZN č. 03/1998 Požiarny poriadok obce Buková
(64,0 KB - 31.03.2006 - 144x)

Zápisnice z rokovania (44)

Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 8.12.2021
(109,5 KB - 15.12.2021 - 11x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 13.10.2021
(101,5 KB - 20.10.2021 - 8x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print