Materská škola Buková

V obci Buková sa nachádza Materská škola s jednotriednym vyučovaním pre deti. Zriaďovateľom je Obec Buková.

Riaditeľ školy: Anna Smoleková
Obecná knižnica

V obci sa nachádza obecná knižnica, hneď vedľa OÚ. V prevádzke je jedenkrát do týždňa. Spravovaná je prostredníctvom obecného úradu Buková, ktorý knižnicu prevádzkuje i financuje.