Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Referendum 2010

Prezident SR svojím rozhodnutím č. 311/2010 Z. z. zo dňa 6. júla 2010 vyhlásil referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Počet voličov zapísaných v zoznamoch – 553
Počet vydaných obálok – 90
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 90
Počet platných hlasov – 90

Otázka počet hlasov ÁNO počet hlasov NIE
č. 1 78 12
č. 2 87 3
č. 3 85 5
č. 4 82 7
č. 5 70 17
č. 6 69 17

REFERENDUM NEBOLO ÚSPEŠNÉ !

Prílohy