Referendum 2023

Prezidentka SR svojím rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 4. novembra 2022 vyhlásila referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke:

Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom, alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky” (presná a kompletná citácia úpravy Ústavy SR v priloženom rozhodnutí prezidentky SR nižšie)

Termín konania referenda: 21. január 2023

Počet voličov zapísaných v zoznamoch –
Počet vydaných obálok –
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku –
Počet platných hlasov –

Otázka počet hlasov ÁNO počet hlasov NIE
Súhlasíte s tým, že predčasné….

REFERENDUM NEBOLO ÚSPEŠNÉ !