Poverenie na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

Verejná vyhláška