Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Spôsob likvidácie zdravotníckeho materiálu

  • Rúška, rukavice, či vreckovky je potrebné pevne uzavrieť do plastovej tašky/vrecka.
  • Takto zabalený hygienický odpad vhadzujte do nádob na zmesový komunálny odpad.
  • Použité rúška, rukavice, či vreckovky NEPATRIA do triedeného odpadu!
  • Po manipulácii s použitými hygienickými pomôckami si dôkladne umyte ruky.Tieto pravidlá vychádzajú z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj ÚVZ SR. Ich dodržiavanie je  dôležité. Svojim zodpovedným prístupom  občania pomáhajú chrániť zdravie  zamestnancov FCC Slovensko.