Miesto zastavovania náhradnej autobusovej dopravy železničnej zastávky Buková

Informácia v prílohe
Pozvánka na oslavu 100 rokov futbalu v Bukovej 24.06.2023

Kde: Futbalové ihrisko Buková

Program:

14:00 Bukovskí mladí futbalisti

15:00 Odovzdávanie ocenení členom a hráčom klubu

16:00 Zápas starí páni Buková -starí páni Spartak Trnava

O zábavu sa postará hudobná skupina DI BAND

Občerstvenie, guláš, skákací hrad

 
Špeciálna ponuka predaja kvalitných ovocných stromov – spoločnosť PLANTEX, s.r.o. vo Veselom pri Piešťanoch.

Vážení občania,

v súvislosti s otvorením jarnej záhradkárskej sezóny by sme vás radi informovali o možnosti zakúpenia si kvalitných ovocných stromov od slovenského výrobcu s dlhoročnou tradíciou – firmy PLANTEX vo Veselom pri Piešťanoch.

V ponuke je široký výber ovocných stromov v rôznych obľúbených odrodách, ktoré sú vhodné pre vašu záhradu či sad ako napríklad: 

  • jablone s cenou od 3,95 EUR/ks
  • hrušky s cenou od 4,45 EUR/ks
  • slivky s cenou od 9,95 EUR/ks
  • marhule s cenou od 11,90 EUR/ks
  • a iné ovocné druhy.

Ovocné stromy je možné zakúpiť si on-line cez webovú stránku www.zahrada-plantex.sk s dodatočnou zľavou na nákup vo výške 10% po zadaní zľavového kódu: JAR2023
Táto zľava a špeciálna ponuka je platná iba do 30.4.2023 alebo do vypredania zásob. Pri objednávke v sume nad 100 EUR je pre Vás doprava zadarmo.

Všetky stromy sú zdravé, pestované s láskou a starostlivosťou a môžu vám priniesť bohatú úrodu ovocia. Nezmeškajte túto skvelú príležitosť a vyberte si svoj obľúbený strom už dnes!

S pozdravom,

www.zahrada-plantex.sk
Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva Buková 15.02.2023

Pozvánka OZ v prílohe
Oznam pre pacientov ambulancie Trstín

Oznam v prílohe
Pozvánka na zabíjačku 04.02.2023

Pozvánka na zabíjačku v prílohe.
Zapojenie sa do výzvy 30.1.2023 „Mestám a obciam zhasína nádej“.

Text v prílohe
Výrub drevín – oznámenie o začatí konania -Výst. BUK – 7/2023 Verejná vyhláška

v prílohe Výst. BUK-7-2023
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.1.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BUK-3/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 3 ks hrab obyčajný a 1 ks orech kráľovský – rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 4874/1 a 4874/2 v k. ú Buková z dôvodu ” orech kráľovský č. 1 – rastie v tesnej blízkosti chaty, hrab obyčajný č. 2 – 3 – silne naklonený kmeň – nebezp., hrab obyčajný č. 4 – plánovaná výstavba”.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Buková.
Výberové konanie na zamestnanca ekonomického úseku Obecného úradu Buková

Oznam – Buková ekonómka obce 2023 v prílohe