1

Športový deň
Varenie gulášu
Stavanie Mája
Školský výlet
Deň Matiek
Stavanie Mája