Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 6,6 MB.


Záväzné nariadenia (32)

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková
(22,9 KB - 18.12.2023 - 89x)
VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(75,0 KB - 14.12.2022 - 154x)
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková
(154,5 KB - 14.12.2022 - 159x)
VZN č. 1/2022 o užívaní verejných priestranstiev a dodržiavaní verejného poriadku v obci Buková
(3,3 MB - 22.10.2022 - 91x)
VZN č. 01 /2021 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
(74,5 KB - 09.12.2021 - 79x)
VZN č. 03/2020 o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp na území Obce Buková
(67,5 KB - 02.04.2020 - 303x)
VZN č. 02/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(73,0 KB - 02.04.2020 - 122x)
VZN č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková
(48,8 KB - 02.04.2020 - 305x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková
(19,8 KB - 12.11.2019 - 165x)
Zmena sadzobníka poplatkov
VZN č. 01/2019 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková na zaklade schválenia Zmien Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková
(1,1 MB - 02.04.2018 - 208x)
VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Buková
(194,5 KB - 02.04.2016 - 94x)
VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková
(148,0 KB - 02.04.2015 - 252x)
VZN č. 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov
(68,5 KB - 02.04.2012 - 158x)
VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková
(50,5 KB - 02.04.2010 - 109x)
VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-príloha
(244,5 KB - 02.04.2010 - 181x)
Príloha č. 1 k VZN č. 03/2010 - Zásady a regulatívy územného rozvoja
image_pdfimage_print