1

Spolky a združenia

Pozemkové spoločenstvo Urbár Buková p.s.
V obci Buková je aktívne pozemkové spoločenstvo Urbár Buková p.s. schválené čiastkovým zhromaždením spoločenstva ku dňu 16.2.2014 a 18.2.2014 podľa zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov.VÝBOR SPOLOČENSTVA
Predseda: RNDr. Martin Galgóci, Ph.D.
Podpredseda: Štefan Oravský
Tajomník-finančný hospodár: Ing. Iveta Černušková
Členovia: Anna Ondrušová, Tibor Škrabák

DOZORNÁ RADA SPOLOČENSTVA
RSDr. Štefan Škrabák, Marián Oravský a Mgr. Mário Filipovič

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 11,1 MB.


Urbár Buková (16)

Uznesenie č. 1/2022 z riadneho zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva
(1,7 MB - 06.03.2023 - 75x)
Pozvánka na čiastkovú schôdzu Urbára
(1,8 MB - 15.10.2022 - 126x)
Splnomocnenie na zastupovanie
(1,0 MB - 14.10.2022 - 42x)
Vyhlásenie
(444,3 KB - 14.10.2022 - 27x)
Zmluva o pozemkovom spoločenstve Urbár Buková
(211,0 KB - 19.01.2019 - 396x)
schválené riadnym 1. a 2. čiastkovým zhromaždením spoločenstva ku dňu 15.12.2018 a 18.01.2019
Stanovy pozemkového spoločnstva Urbár Buková
(220,0 KB - 14.04.2016 - 131x)
textová verzia
Stanovy pozemkového spoločnstva Urbár Buková
(1,8 MB - 14.04.2016 - 98x)
overený dokument
Splnomocnenie na zastupovanie
(24,9 KB - 14.04.2016 - 108x)
Registrácia pozemkového spoločenstva Urbár Buková
(79,4 KB - 14.04.2016 - 130x)
Potvrdenie o pridelení IČO Urbár Buková
(75,0 KB - 14.04.2016 - 96x)
Notárska zápisnica Urbár Buková
(1,7 MB - 14.04.2016 - 237x)
Nájomná zmluva Urbár Buková
(340,0 KB - 14.04.2016 - 551x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 24.04.2014
(224,0 KB - 25.04.2014 - 123x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 01.04.2014
(133,0 KB - 02.04.2014 - 91x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.02.2014
(215,7 KB - 18.02.2014 - 89x)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 07.09.2013
(1,2 MB - 08.09.2013 - 78x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

Združenie vlastníkov a priateľov Urbáru o.z
PREDSEDNÍCTVO ZDUŽENIA
Ing. Henrich Černuško, Štefan Oravský
DOZORNÁ RADA ZDRUŽENIA
Jozef Ondruš, Anna Ondrušová, Mikuláš HercekKlub dôchodcov
Dňa 28. septembra 2009 bol v spolupráci a za účinnej pomoci Obecného úradu Buková v Bukovej zriadený Klub dôchodcov Buková. Na prvom zasadnutí bolo prijatých 35 členov a zvolený výbor Klubu dôchodcov a revízna komisia.

Predseda: Štefan Horváth
Podpredseda: Viera Farkašová
Pokladník: Anna Molnárová
Revízna komisia: Anna Detková, Margita Hercegová, Rozália Kiripolská a Emília Hačová.

Ku dňu 8. februára 2010 vzrástol počet členov klubu na 44. Dôchodcovia prijali aj hymnu Klubu dôchodcov Buková.Slovenský zväz záhradkárov
Počas svojho pôsobenia každoročne na Vincenta (sv. Vincent – patrón lesných robotníkov) – okolo 21. januára organizoval záhradkársku zábavu, ktorá mala veľmi vysokú úroveň. Zábava prebiehala vždy v pekne vyzdobenej sále (stromčeky, ovocie) a radi na ňu chodili nielen Bukovčania, ale aj návštevníci z okolitých obcí. Túto organizácia pravidelne organizovala v jesennom období i výstavky ovocia a zeleniny.Jazdecký klub Buková
Malá rodinná farma existuje od roku 2010 na kopaniciach v Bukovej. Farma organizuje jazdecké tábory pre deti. Deti strávia čas v prírode v spoločnosti zvieratiek, naučia sa základy jazdenia na koni, vyskúšajú si kŕmenie a ošetrovanie koní, oviec, kôz a ostatných obyvateľov našej farmy.Dobrovoľný hasičský zbor
V súčasnosti je stále činný požiarny zbor Buková. Dobrovoľní hasiči sú organizovaní v DHZ Buková. DHZ Buková má 28 členov. Počas roka sa zúčastňujú viacerých súťaží a stráženia „Božieho hrobu“ v miestnom kostole počas Veľkej noci. Organizujú i tanečné zábavy.COOP Jednota Buková
Členská základňa Jednoty Buková mala ku dňu transformácie v roku 1992 43 členov. V roku 1993 mala 40 členov. Vo volebnom období r. 1991-1996 zastupoval členskú základňu 3-členný dozorný výbor v zložení: Irena Serinová – predseda a členovia Anna Detková, František Nádaský. Do roku 1992 Jednota prevádzkovala na Bukovej 4 prevádzkové jednotky v 2 budovách. V roku 1992 bola odovzdaná do prenájmu staršia budova, v ktorej bola prevádzka mliekárne a mäsa a mäsových výrobkov. V roku 1993 bola daná do prenájmu budova s potravinami a pohostinstvom. Pohostinstvo je naďalej v prenájme Tibora Škrabáka, ale predajňu potravín prevzala terajšia COOP Jednota do svojho užívania.
Pre volebné obdobie 1996-2001 bola za predsedu dozornej rady zvolená Anna Závišová, č. 6 a pre volebné obdobie 2001 – 2006 bola za predsedu dozornej rady zvolená Ing. Darina Ondrušová.