1

Finančné dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 3,3 MB.


Rozpočtovanie obce (13)

Programový rozpočet obce Buková na roky 2021-2022-2023
(105,5 KB - 20.12.2020 - 240x)
Návrh programového rozpočtu
Programový rozpočet obce Buková na roky 2020-2021-2022
(25,8 KB - 16.12.2019 - 137x)
Návrh programového rozpočtu
Programový rozpočet obce Buková na roky 2019-2020-2021
(344,5 KB - 19.12.2018 - 140x)
Návrh programového rozpočtu
Programový rozpočet obce Buková na roky 2018-2019-2020
(345,0 KB - 20.12.2017 - 78x)
Návrh programového rozpočtu
Programový rozpočet obce Buková na roky 2017-2018-2019
(365,5 KB - 17.12.2016 - 69x)
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce na rok 2010
(99,5 KB - 14.06.2016 - 89x)
Programový rozpočet obce Buková na roky 2016-2017-2018
(345,5 KB - 11.12.2015 - 83x)
Programový rozpočet obce Buková na roky 2014-2016
(135,1 KB - 16.12.2013 - 80x)
Programový rozpočet obce Buková na roky 2013-2015
(236,5 KB - 18.12.2012 - 87x)
Programový rozpočet obce Buková na roky 2012-2014
(54,5 KB - 14.12.2011 - 95x)
Programový rozpočet obce Buková na roky 2011-2013
(181,5 KB - 10.12.2010 - 83x)
Návrh programového rozpočtu
Programový rozpočet obce Buková na roky 2010-2012
(180,5 KB - 20.12.2009 - 86x)
Návrh programového rozpočtu
Programový rozpočet obce Buková na roky 2009-2011
(1 006,0 KB - 03.12.2008 - 90x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 1,5 MB.


Záverečné účty (16)

Záverečný účet obce Buková za rok 2022
(69,5 KB - 01.06.2023 - 70x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2021
(62,7 KB - 16.06.2022 - 116x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2020
(62,1 KB - 23.06.2021 - 61x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2019
(34,8 KB - 08.06.2020 - 145x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2018
(33,6 KB - 03.01.2019 - 131x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2017
(37,4 KB - 03.01.2018 - 98x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2016
(33,2 KB - 03.01.2017 - 130x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2015
(32,0 KB - 03.01.2016 - 92x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2014
(30,4 KB - 03.01.2015 - 106x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2013
(244,0 KB - 03.01.2014 - 90x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2012
(221,5 KB - 03.01.2013 - 106x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2011
(209,5 KB - 03.01.2012 - 86x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2010
(148,0 KB - 03.01.2011 - 78x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2009
(148,5 KB - 03.01.2010 - 134x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2008
(87,5 KB - 03.01.2009 - 91x)
Záverečný účet obce Buková za rok 2007
(45,0 KB - 03.01.2008 - 103x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)